İlçemiz Tapu Sicil Müdürlüğü 1 Müdür ve 2 V.H.K.İ. ile hükümet konağının 1. katında hizmet vermektedir.
Tapu Sicili; taşınmaz mal ve üzerindeki hakların durumunu göstermek üzere devletin sorumluğu altında Medeni Kanun Hükümleri doğrultusunda tescil ve açıklık ilkelerine göre tutulan sicildir.
Tapu Sicil Müdürlükleri, taşınmaz mallara ilişkin akitli ve tapu işlemlerini gerçekleştirmek ve bunların tescillerini yapmak, tapu sicilinin düzenli ve sağlıklı bir şekilde tutulmasını ve tapu işlemlerine ait evrakların arşivlenmesini sağlamakla görevli olup, bu sicillerin tutulmasından doğabilecek bütün zararlardan Türk Medeni Kanunun 1007. maddesi uyarınca devlet sorumludur.
Tapu Sicil Müdürlüklerinde işlem yaptırmak isteyenler bizzat veya yetkili temsilcileri vasıtasıyla talepte bulunurlar.
Mülkiyet ve mülkiyetten gayri ayni haklara yönelik resmi senetler tüm tarafların ve Tapu Sicil Müdürünün huzurunda Tapu Sicil Müdürlüğünde düzenlenir.
Tapu Sicil Müdürlüğünde yapılan işlemler taşınmaz mallara yönelik olmak üzere üç çeşittir.
Bunlar;

1-Akitli işlemler; satış, bağış, ölünceye kadar bakma akdi, taksim, trampa, ipotek, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesisi vb.

2-Akitsiz İşlemler; intikal, cins tashihi, ifraz(ayırma), tevhit(birleştirme), imar tescilleri vb.

3-Diğer işlemler; özellikle mahkeme ve icra müdürlükleri başta olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen tapu kayıt suretleri, haciz, yazışmalar vb.

 

 

KADASTRO

 

YERLEŞİM YERİ

KESİNLEŞME TARİHİ

DEVİR

ÜRETİM

KÜLTÜR ARAZİSİ

PARSEL

DEKAR

PARSEL

DEKAR

AĞAÇLI

04.03.1973

TAM

6240

36685

232

2454

APSARI (ÇATALSU)

05.03.1959

TAM

3325

20685

146

2992

AKMEZAR

22.08.1972

TAM

1677

16729

55

328

BEKARLAR - CUMHURİYET

21.01.2000

TAM

1115

6506

7

35

BEKARLAR - KAYABAŞI

21.01.2001

TAM

1945

17968

11

119

BEKARLAR - HÜRRİYET

21.01.2002

TAM

1005

11562

28

278

CAMİLİÖREN

04.01.1973

TAM

3271

24789

419

4216

DEMİRCİ

04.04.1973

TAM

11729

56361

1088

6213

DELİHEBİL

31.08.1972

TAM

582

9376

72

794

DÜĞÜZ

03.11.1972

TAM

1260

14842

115

1630

GÜRSU (HİCİP)

18.09.1974

TAM

8239

91476

1396

12550

KIZILKAYA

03.03.1960

TAM

3430

20690

92

443

PINARBAŞI

24.08.1973

TAM

558

9490

4

93

SARATLI

29.01.1971

TAM

2220

27421

177

638

SOFULAR - F. S. MEHMET

03.02.1998

TAM

1597

11088

 

 

SOFULAR - F. ÇAKMAK

03.02.1998

TAM

1321

10008

 

 

SOFULAR - Y.SELİM

03.02.1998

TAM

188

2251

 

 

SÜLEYMANHÜYÜĞÜ

22.08.1973

TAM

988

9901

47

417