İlçemiz Nüfus Müdürlüğü Hükümet Konağının 1. katında 1 Müdür, 2 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Kadrosu hizmet vermektedir.

 

İletişim Bilgileri

Tel : 0382 431 24 65
Faks : 0382 431 24 65
E-Posta : gulagac68@nvi.gov.tr

 

 

 


 

 

Nüfus Bilgisi

5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu ile il ve ilçeye göre nüfus sayım sonuçlarını yayınlama yetkisi Türkiye İstatistik Kurumuna verilmiştir. Adres Kayıt Sistemi ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sadece yerleşim yeri adreslerini birey bazında tutmakta olup, sistem üzerinden yerleşim yerlerinin toplam nüfuslarının verilmesi mümkün değildir.

Bu bağlamda, Söz konusu istatistikî bilgileri İlçemiz Nüfus Müdürlüğü'nün verme yetkisi yoktur.

Mevcut Nüfus Sayısı bilgilerine Türkiye İstatistik Kurumuna aithttp://tuikapp.tuik.gov.tr/adnksdagitapp/adnks.zul linkinden ulaşabilirsiniz.

 

Adres Kayıt Sistemi

1-Adres Beyanı Nasıl Yapılır?

Kişilerin yerleşim yeri (ikamet) ve diğer adreslerini yazılı olarak bildirmeleri esastır. Bu bildirimler şahsen,

  • İlçe nüfus müdürlüklerine
  • Dış temsilciliklere
  • Adrese dayalı hizmet alınacak kuruma

20 iş günü içinde yapılır. Bildirme işlemi posta (kargo ve iadeli taahhütlü mektup) veya elektronik ortamla yapılabilir.
(Adrese dayalı hizmet veren kurumlar kendilerine yapılan bildirimleri 10 iş günü içerisinde bulundukları yerin İlçe Nüfus Müdürlüğüne gönderirler.)
DİĞER ADRESLERİN SİSTEME GİRİLMESİ
Diğer adreslerin bildirilmesi,adres beyan formudoldurularak ilgili yerlere verilerek gerçekleştirilir.
Yerleşim yeri dışında kalan ve geçici süre ile oturulan yazlık, kışlık, ikinci veya üçüncü konutlar diğer adres kapsamında olup bunların bildirilmesi kişilerin talebi üzerine yapılır.
Ayrıca kişinin kimlik paylaşım sisteminde diğer adreslerinin bulunmaması kurumlarca verilecek hizmetlerin yerine getirilmesine engel teşkil etmez.

2-Adres Kayıt Sisteminin cezaya ilişkin hükümleri nedir ?

Kanunda; gerçeğe aykırıyerleşim yeri ve diğer adres belgesiveren köy veya mahalle muhtarları ile herhangi bir işlem sebebiyle nüfus müdürlüğüne gerçek dışı beyanda bulunanlar ve bunlara tanıklık edenlerin 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları öngörülmüştür.

Adres beyan yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişilere 2013 yılı için 420 TL, gerçeğe aykırı beyanda bulunanların ise 842 TL para cezası ile cezalandırılmaları da öngörülmüştür.

 

Nüfus Cüzdan İşlemleri
1- Nüfus cüzdanı nasıl alınır?
Yurt içinde nüfus cüzdanı ile başvuru yapılması halinde cüzdan seri numarası sistemdeki bilgilerle aynı ise müracaat edilen her nüfus müdürlüğünden nüfus cüzdanı düzenlenir. Nüfus cüzdanının kayıp veya çalınmış olması halinde ise nüfus cüzdanı talepleri yerleşim yeri veya diğer adresin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yapılır. Bu durumda çalışılan kurum yetkilisince veya yerleşim yeri ya da diğer adres muhtarlığı tarafından düzenlenmiş nüfus cüzdanı talep belgesi istenir.
Yurt dışında ise dış temsilciliklerimiz tarafından düzenlenen nüfus cüzdanı talep belgesi ile nüfus cüzdanı verilir.
2- 18 yaşından büyüklerin nüfus cüzdanını kimler alır?
18 yaşından büyük olanların nüfus cüzdanı kendilerine veya resmi vekiline verilir.
3- 18 yaşından küçüklerin nüfus cüzdanını kimler alır?
18 yaşından küçüklerin nüfus cüzdanı ana, baba ya da vasileri ile çocuğu aile kütüklerine tescil ettirmek için bildirimde bulunma yetkisi olan kişiye verilir. Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile son bulması halinde; ergin olmayan çocuğa ait nüfus cüzdanı velayete haiz olan ana veya babaya verilir. Ergin olmayan çocuğun ana, babası yurt dışında veya ölmüş ise mahkeme tarafından vasi tayin edilen kişi çocuğun nüfus cüzdanını almaya yetkilidir.
4- Nüfus cüzdanına fotoğraf yapıştırma yaşı kaçtır?
Talep edilmediği sürece onbeş yaşından küçüklerin nüfus cüzdanına ve nüfus cüzdanı talep belgesine fotoğraf yapıştırılmaz. Onbeş yaşını doldurmuş olanların fotoğraflı nüfus cüzdanı talep belgesi ile müracaatları halinde nüfus cüzdanı fotoğraflı olarak düzenlenir.
5- Nüfus cüzdanlarını ne kadar sürede değiştirmem gerekiyor?
Üzerinde silinti, kazıntı ve bir düzeltme yapılmayan, taşıdığı bilgilerden tereddüt duyulmayan nüfus cüzdanlarının değiştirilmesine gerek yoktur. Ancak kişi cüzdandaki fotoğrafı ile tanınmasını engel teşkil edecek şekilde değişmişse cüzdan değiştirilir.
6- Yakınlarımın nüfus cüzdanlarını alabilir miyim?
Düzenlenen nüfus cüzdanının; ergin olanların (18 yaşından büyüklerin) kendilerine veya resmi vekiline, ergin olmayanların ise ana veya baba ya da vasileri ile çocuğu aile kütüklerine tescil ettirmek için bildirimde bulunma yetkisi olan kişiye verilmesi esastır.
7- Nüfus cüzdanımı değiştireceğim, renkli fotokopi fotoğrafım olmaz mı?
Fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan fotoğraflar zamanla niteliklerini kaybettiğinden kabul edilip işleme alınmaz.


Nüfus Cüzdanı Talep Belgesi


Doğum İşlemleri
1- Yeni doğan çocukları nüfus kütüğüne kimler kayıt ettirebilir?
Doğumları ana, baba, vasi veya kayyım, bunların bulunmaması halinde, çocuğun büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar bildirerek nüfus kütüğüne kaydettirmekle yükümlüdür.
2- Çocuk yazdırmak için hangi belgeler gerekir?
Doğum olayı nüfus memuruna sözlü olarak bildirilir. Bildirim sırasında çocuğun baba ve anasının nüfus cüzdanı ile varsa doğuma ait resmi belge ve raporlar memura verilir.
3- Çocuk doğum tarihinden itibaren ne kadar sürede kütüklere kayıt ettirilmelidir?
Her doğum olayının, doğumun olduğu tarihten başlayarak yurt içinde otuzgün içinde nüfus memuruna, yurt dışında atmış gün içinde başkonsolosluklara bildirilmesi zorunludur.
4- Çocuğum evde doğdu ve doğum raporu yok. Ne yapmam gerekiyor?
Sözlü olarak bildirimde bulunulması gerekir.
5- Çocuğuma isim verirken, ailemde olan başka birisinin ismini verebilir miyim?
Verilebilir.
6- Çocuğumun dini alanı boş olmasını istiyorum. Ne yapmam gerekiyor?
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 341 inci maddesi gereğince çocuğun dini eğitimini belirleme hakkı ana ve babaya ait olduğundan, anne ve babanın bu yönde tasarrufta bulunmaları halinde çocuğun dini sütunu boş bırakılır.
7- Nüfus cüzdanıma kan grubumu yazdırmak için ne yapmam gerekiyor?
Kan grubunun Nüfus Cüzdanına yazılabilmesi için vatandaşlarımızın beyanları yeterlidir.
8- Yeni doğan çocuğum kimlik numarasını ne zaman alacak?
Yeni doğan çocuklara aile kütüklerine tescil edilir edilmez Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası verilmektedir.
9- Yeni doğan çocuğumun nüfus cüzdanını ne zaman alacağım?
Yeni doğan çocuk aile kütüklerine tescil edilir edilmez nüfus cüzdanı tanzim edilir.
10- Yurtdışında doğan çocuğumu nüfus kütüklerine tescil ettirmek için ne yapmam gerekiyor?
Yurt dışında en yakın Türk Başkonsolosluklarına, yurt içinde nüfus idarelerine başvurmaları gerekir.
11- 6 yaşını geçen çocuğumu nüfus kütüklerine nasıl tescil ettirebilirim?
Altı yaşından büyük (72 ay + 1 gün) ve on sekiz yaşından küçük (216 ay) çocuklara ait bildirim yapılırken yaş tespiti için çocuğun bildirim yapılan nüfus idaresine getirilmesi zorunludur


Evlilik Dışı Doğum İşlemleri
1- Evli olmadığım bir erkekten/kadından çocuğum var, çocuğu kendi haneme kayıt ettirmek için ne yapmam gerekiyor?
Evlilik dışında doğan çocuklar annesinin bekarlık hanesine annesinin bekarlık soyadıyla annenin bildireceği baba adıyla yazılmaktadır. Bu çocuklar babaları tarafından tanındıkları veya babalık hükmü kararı alınması halinde, bu çocuklar baba hanesine baba soyadıyla taşınmakta anne haneleri ile soybağı kurulmaktadır.
2- Evli olmadığım bir erkekten bir çocuğum var, çocuğun benim haneme değil de babasının hanesine tescil edilmesini istiyorum. Bunun için ne yapmalıyım?
Evlilik dışında doğan çocukların baba hanesine tescil edilebilmesi için tanınması ya da babalık hükmü kararının alınması gerekmektedir.

 

Evlat Edinme İşlemleri
1- Evlat edinmek için evli olmak gerekiyor mu?
Evli olmayan kişi otuz yaşını doldurmuş ise tek başına evlat edinebilir.
2- Bekar bir bayanım ve bir çocuğu evlat edinmek istiyorum. Ne yapmam gerekiyor?
Yetkili mahkeme olan asliye hukuk mahkemesinden evlat edinme kararı alınması gereklidir.
3- Bekar bir bayım ve bir çocuğu evlat edinmek istiyorum. Ne yapmam gerekiyor?
Yetkili mahkeme olan asliye hukuk mahkemesinden evlat edinme kararı alınması gereklidir.


Evlilik İşlemleri
1- Evlenmek için hangi belgeler gerekiyor?
a) İki örnek olarak düzenlenen evlenme beyannamesi
b) Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği
c) Resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınacak sağlık raporu/resmi sağlık kurulu raporu
ç) Rıza belgesi
d) Vesikalık fotoğraf
e) Nüfus kayıt örneği veya evlenme ehliyet belgesi
2- Evlenme müracaatı nerelere yapılır?
Birbiri ile evlenmeye karar vermiş olan kadın ve erkeğin, oturdukları yer evlendirme memurluğuna müracaatları esastır. Ancak, evleneceklerin ayrı illerde bulunması veya birinin yurt dışında olması gibi hallerde ayrı ayrı müracaat da mümkündür
3- Evlenme için sağlık raporu nerelerden alınır?
Evlenmeye engel hastalık bulunmadığına dair sağlık raporları, sağlık ocakları, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinden alınmalıdır.
4- Evlendikten sonra bekar nüfus cüzdanlarımız ne kadar geçerlidir ?
Evlenme nüfus kütüklerine tescil edilir edilmez, nüfus cüzdanlarının değiştirilmesi gerekmektedir.
5- Yurtdışında yabancı veya Türk ile evlendiğim zaman, Türkiye'deki kayıtlarıma nasıl ve ne zaman tescil ettirmem gerekiyor?
Yurt dışında yabancı yetkili makam önünde yapılan evlenme, o yerdeki Türkiye Cumhuriyeti Dış temsilciliklerine eşlerden biri tarafından bildirilir. Bildirim evlenmeyi yapan yetkili makamlardan alınacak evlenme belgesinin o yerdeki konsolosluğa verilmesiyle yapılır. Evlenmenin yapıldığı yerde Türkiye Cumhuriyeti Temsilciliği bulunmadığı takdirde yabancı makamlardan alınan belge, yurt içinde her hangi bir ilçe nüfus müdürlüğüne verilmek suretiyle de evlenme bildirimi yapılabilir. Bu belgeye dayanılarak evlenme bildirimi düzenlenmek suretiyle evlenme aile kütüklerine tescil edilir.
6- Yurt dışında yabancı birisi ile evleneceğim, benden evlenme ehliyet belgesi istiyorlar. Nasıl alabilirim?
Nüfusta kayıtlı olduğu nüfus idaresinden yada bulunduğu yerdeki nüfus idaresinden evlenme ehliyet belgesi alınabilir.
7- Evlenme belgeleri ne kadar süre geçerlidir?
Evlenme yapılmasına ilişkin olarak tanzim edilen belgeler Ülkemizde altı ay süre ile geçerlidir. Yabancı ülkelerdeki geçerlilik süresi o ülkenin milli kanunlarını ilgilendirmektedir
8- 15 yaşında birisi evlenebilir mi? Evlenme yaşını kim neye göre tayin eder?
Medeni Kanunun 124 üncü maddesine göre; onbeş yaşındaki küçüğün evlenmesi mümkün değildir.
9- Evlenme cüzdanı sadece evlenme sırasında mı verilir?
Evlenme töreni biter bitmez evlendirme memurluğunca verilmesi gerekmekte ise de, evlenmenin nüfus kütüklerine tescilinden sonra da ilgililerin müracaatları halinde nüfus müdürlüğünce de verilmektedir.
10- Çocuklarımı evlenme cüzdanıma kayıt ettirmek istiyorum. Bunun için neler gereklidir?
Eşlerin çocukları olması veya eş ve çocukların bilgilerinde değişiklik olması halinde; nüfus müdürlüğüne yapılan müracaat üzerine uluslararası aile cüzdanında gerekli düzeltmeler ve eklemeler yapılır.

11-Kızlık Soyadımı kullanmak istiyorum ne yapmalıyım?
Evlenen kadın evlenme sırasında evlendirme memurluklarına veya evlendikten sonra ilçe nüfus müdürlüklerine müracaat ederek kızlık soyadı evlilik soyadının önünde taşıyabilir.
Kızlık Soyadı Dilekçesi

12-Eşimden boşandım hemen evlenebilir miyim?

Boşanmış bir kadının tekrar evlenebilmesi 300 günlük bekleme süresi vardır.Ancak;bu süre aile mahkemelerine müracaatları halinde kısaltılabilir veya kaldırabilir.

Boşanma İşlemleri
1- Boşanma için hangi mahkemeye müracaat edeceğim?
Aile mahkemesine, aile mahkemesi bulunmayan yerlerde ise asliye hukuk mahkemesine müracaat edilmesi gerekir.
2- Boşanma kararımı elden aldım. Nüfusa tescil ettirmek için neler yapmalıyım?
Boşanma kararının verildiği yerdeki nüfus müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekir.
3- Boşandıktan sonra eşimin soyadını kullanmak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor?
Boşanan kadın boşandığı kocasının soyadını kullanabilmesi için bu konuda hakimden karar alması gerekir.
4- Boşandıktan sonra evlenmek istiyorum. Ne yapmam gerekiyor?
Boşanan erkek boşanma kararının kesinleşmesinden sonra hemen evlenebilir, kadın ise 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 132 nci maddesinde belirtilen 300 günlük bekleme süresini doldurmadan evlenemez. Ancak, kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbirleriyle evlenmek istemeleri hallerinde mahkeme bu süreyi kaldırır.
5- Türk Vatandaşlığımı kaybettim ama boşanmamın Türkiye'de ki kayıtlarıma tescil edilmesini istiyorum. Ne yapmam gerekiyor?
Türk vatandaşlığını kaybeden kişilerin, kayıp tarihinden sonraki nüfus olayları aile kütüklerine işlenmemektedir.
6- Türk vatandaşlığını sonradan kazanan bayan, eşinden ayrıldıktan sonra nüfus kütüklerine tescili nasıl yapılır?
Türk vatandaşlığını sonradan kazanan kadının boşanması halinde; kayıtlı bulunduğu idari birimdeki aile kütüğüne bağımsız bir kütük sıra numarası altında, evlenmeden önceki soyadıyla tescil edilir.
7- Dul olarak evlenen bayan boşandıktan sonra hangi haneye döner?
Dul olarak evlenen kadının boşanması halinde; evlenmeden önceki kayıtlı bulunduğu haneye, evlenmeden önceki soyadıyla döner. Bekarlık soyadını taşıyabilmesi için hakimden izin alması gerekmektedir


Ölüm İşlemleri
1- Hastanede ölen birisinin ölümü nüfus kayıtlarına nasıl tescil edilir?
Hastanelerde ölen kişilere ait ölüm tutanakları o kurumlarda görevli memurlarca düzenlenerek hastanenin bulunduğu yerdeki nüfus idaresine gönderilmek suretiyle ölüm aile kütüklerine işlenir.
2- Ölüm evrakı bende ve nüfus kütüklerine tescil edilmesini istiyorum. Ne yapmam gerekiyor?
Ölüm belgesi ile birlikte yerleşim yerindeki nüfus idaresine başvurulması gerekir.
3- Çok eski tarihte ölmüş bir kişi nüfus kütüklerinde sağ görünüyor ölümü nüfus kütüklerine tescil ettirmek için ne yapmak gerekiyor?
Ölmüş olduğu halde aile kütüklerinde sağ görülenlere ait ölüm tutanakları, ölüm olayını gösterir belge ile başvurulması halinde nüfus müdürlüklerince düzenlenir ve gerekli işlem yapılır. Herhangi bir belge ibraz edilememesi durumunda ölüm beyanının doğruluğu nüfus müdürlüklerince tahkik ettirildikten sonra düzenlenecek ölüm tutanağı, mülkî idare amirinin emri ile işleme konulur.
4-Ölüm olayını bildirmekle yükümlü olanlar kimlerdir ?
Ölüm olayın bildirilmesi; Ölüm olayının haber alındığı tarihten itibaren 10 gün içinde nüfus müdürlüklerine yetkililerce bildirilmesi gerekmektedir.
Ölüm olayını bildirmekle yükümlü olanlar;

a)köylerde muhtarlar(Sağlık ocağı bulunmayan köylerde)

b)Hastanelerde hastane baştabipliği

c)Şehir, kasaba ve sağlık kuruluşu bulunan yerlerde Umumi Hıfzısıhha kanunu gereğince gömme izni verenler.


Nüfus Kayıt Örneği İle İlgili Sorular
1- Nüfus kayıt örneğimi nasıl ve nereden alabilirim?
Nüfus kayıt örneği, kişilerin bulundukları yer nüfus idaresine Kimlik Belgeleri ile şahsi müracaatları veya yazılı müracaatları üzerine kendilerine verilmektedir.
2- Kimlerin nüfus kayıt örneklerini alabilirim?
Kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile veli, vasi, alt ve üst soyları ya da bu kişilere ait vekillik belgesini ibraz edenler, nüfus müdürlüklerinden doğrudan almaya yetkilidirler.


Nakil İşlemleri
1- Bağlı bulunduğum ilçeden başka bir ilçeye kaydımı taşıyabilir miyim?
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda yer değiştirme işlemine yer verilmediğinden başka bir ilçeye kaydınızın taşınması söz konusu değildir.


Kayıt Düzeltme İşlemleri
1- Nüfus bilgilerimde (Örneğin ad, soyad, doğum tarihi) değişiklik yapmak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor?
Mahkeme kararı olmadıkça, kişisel durum sicilinin hiçbir kaydında düzeltme yapılamaz. Bu nedenle; nüfus kayıtlarında değişiklik yaptırmak isteyen kişilerin kayıt düzeltme davası açmak üzere bulundukları yerdeki Asliye Hukuk Mahkemelerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

Vatandaşlık İşlemleri
1- Vatandaşlıkla ilgili başvurular hangi makamlara yapılır?
Yurt içinde ikamet ediyorsanız bulunduğunuz ilin Valiliğine, yurt dışında ise dış temsilciliklerimize müracaat etmeniz gerekmektedir.
2- Vatandaşlık başvurularına ilişkin evrakların Genel Müdürlüğe intikal edip etmediği öğrenilebilir mi?
Genel Müdürlüğümüz Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünden doğrudan veya telefon ile bilgi alabilirsiniz
3- Vatandaşlık başvuru dosya numarası öğrenilebilir mi?
Genel Müdürlüğümüz Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünden doğrudan veya telefon ile bilgi alabilirsiniz
4- Vatandaşlık işlemleri hakkında bilgi edinilebilmesi mümkün müdür?
Genel Müdürlüğümüz Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünden doğrudan veya telefon ile bilgi alabilirsiniz
5- Vatandaşlığı kazanma işlemleri ne kadar sürede sonuçlandırılır?
Vatandaşlık başvurularında aranılan belgelerin eksiksiz olması durumunda makul bir süre içerisinde işlem tamamlanmaktadır. Aksi takdirde eksik olan bilgi ve belgelerin kurum ve kuruluşlardan temin edilmekte olup işlemin sonuçlandırılması temin süresine göre değişmektedir.
6- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden vatandaşlık işlemlerinin sonuçlanmasına ilişkin tebligatı elden alabilir miyim?
İşlemleriniz sonuçlandığında başvuru makamlarınca tarafınıza duyuru yapılmaktadır.
7- Kanun yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybı ile seçme hakkı ile Türk Vatandaşlığının kazanılması ya da kaybına ilişkin başvurularda gerekli belgeler nelerdir?
Vatandaşlık Hizmetleriile ilgili bölümlerden gerekli bilgileri alabilirsiniz.
8- Türk vatandaşı ana ya da babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığı kazanılması mümkün müdür?
5901 sayılı Türk Vatandaşlık Kanununun uyarınca Türk vatandaşı ana veya babadan doğanlar Türk vatandaşlığını kazanma hakkına sahiptirler. Bu yolda yapılacak başvuru üzerine gösterilen ana yada babanın Türk vatandaşı olduğu ilgilinin de bu ailenin çocuğu olduğu tespiti halinde Türk vatandaşlığını kazanırlar. Bu yolla vatandaşlığın kazanılmasına ilişkin bilgi ve belgelerin eksiksiz olması halinde işlemleri makul bir süre içerisinde tamamlanmaktadır. Aksi takdirde eksik bilgi ve belgeler ilgili kurum ve kuruluşlardan temin edilmekte olup işlemin sonuçlandırılması belgelerin temin süresine göre değişmektedir.
9- Bir Türk vatandaşı ile evlilik yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması mümkün müdür?
3 yıldan beri Türk vatandaşı ile evli olan ve halen evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilirler. Başvuru üzerine yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda durumu uygun görülenler Türk vatandaşlığını kazanırlar, durumları uygun görülmeyenlerin ise talepleri reddedilir.
10- Türk vatandaşlığını muhafaza ederek yabancı bir devlet vatandaşlığına geçilebilmesi mümkün müdür?
Yabancı bir devlet vatandaşlığına geçmek üzere baş vuruda bulunmanız ve bu izin verilmesine ilişkin gerekli şartları taşımanız halinde Türk vatandaşlığınızı muhafaza kaydıyla yabancı bir devlet vatandaşlığına geçmenize izin verilebilir.
11- Türk Vatandaşlığını kazanma başvurusu sırasında yaşı küçük olmakla birlikte işlemlerin devamı sırasında reşit yaşa gelen çocuklar için ne yapılmalıdır?
Anne ve babalarına bağlı olarak vatandaşlık durumları incelenen küçük çocukların, vatandaşlık işlemleri sonuçlanmadan reşit yaşa gelmeleri halinde, müracaat makamlarına bilgi verilerek adlarına vatandaşlık dosyasının düzenlenmesi gerekir.
12- Vatandaşlık işlemlerimin makul sürede sonuçlandırılabilmesi için ne yapılabilir?
Başvuru tarihinden sonra yapılan adres değişikliklerinizi bildirmeniz, İkamet sürelerinizin yenilenmesi halinde ikamet tezkerenizin noter tasdikli bir örneğinin, medeni halinizde değişiklik olduğu takdirde buna ilişkin belgelerin, çocuğunuzun doğması halinde doğum belgesinin tasdikli birer örneklerini dilekçeniz ekinde Genel Müdürlüğümüze göndermeniz gerekmektedir.
13- Türk vatandaşlığını kazanma talebinin reddi halinde tekrar müracaat edilmesi mümkün müdür?
Red sebeplerinizle ilgili olarak, durumunuzda herhangi bir değişiklik olduğu takdirde, müracaatınızı yenileyebilirsiniz
14- Yeniden Vatandaşlığa Alınmaya ilişkin başvurularda gerekli belgeler nelerdir?
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü'ne şahsen müracaat edilebilir veyahttp://www.nvi.gov.tradresinden bilgi alabilirsiniz.

 

Gülağaç İlçe Nüfus Müdürlüğü

 

 


GÜLAĞAÇ KAYMAKAMLIĞI
İlçe Nüfus Müdürlüğü
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)

1

Doğum

Resmi doğum raporu veya sözlü beyan ile beyan sahibine ait nüfus cüzdanı.

15 dk.

2

Çok Dilli Doğum Belgesi

Almaya yetkili kişinin beyanı ile beyan sahibine ait nüfus cüzdanı.

5 dk.

3

Evlenme

Nüfus İdaresindeki Tescil:Evlendirme Memurluğunca düzenlenmiş 2 örnek Mernis evlenme bildirimi.

15 dk.

4

Çok Dilli Evlenme Belgesi

Almaya yetkili kişinin beyanı ile beyan sahibine ait nüfus cüzdanı.

5 dk.

5

Çok Dilli Evlenme Ehliyet Belgesi

Almaya yetkili kişinin beyanı ile beyan sahibine ait nüfus cüzdanı. Evlenecek çiftlerden yabancı uyruklu kişi varsa, o kişinin nüfus bilgilerini kapsayan kimlik suretinin bulunduğu dilekçe.

5 dk.

6

İdarece Kayıt Düzeltme

Dayanak belgesi ve dilekçe.

5 dk.

7

Ölüm

Ölüm olayını bildirmekle yükümlü görevlilerce düzenlenmiş 2 örnek mernis ölüm tutanağı ve ölene ait nüfus cüzdanı.

15 dk.

8

Çok Dilli Ölüm Belgesi

Almaya yetkili kişinin beyanı ile beyan sahibine ait nüfus cüzdanı.

5 dk.

9

Boşanma

Yetkili mahkemece verilmiş ve kesinleşmiş 2 örnek karar.

15 dk.

10

Boşanma Tecil Cezası

------------

10 dk.

11

Evliliğin Feshi

Yetkili mahkemece verilmiş ve kesinleşmiş 2 örnek karar

15 dk.

12

Evliliğin İptali

Yetkili mahkemece verilmiş ve kesinleşmiş 2 örnek karar

15 dk.

13

Evlat Edinme

Yetkili mahkemece verilmiş ve kesinleşmiş 2 örnek karar

20 dk.

14

Tanıma

Tanıma senedi noter veya mahkemece yapılmışsa onaylı 2 örnek tanıma senedi. Tanıma senedini Nüfus İdaresi yapacaksa ilgilinin beyanı ve nüfus cüzdanı ile tanınan çocuğa ait varsa doğum raporu.

20 dk.

15

Kızlık Soyadını Kullanma Talebi

Matbu Dilekçe ve İlgilinin Nüfus Cüzdanı

15 dk.

16

Vatandaşlıktan Çıkma

Vatandaşlıktan çıkma belgesi (Form F)

15 dk.

17

Çok Vatandaşlık

Başka hangi ülke vatandaşı olduğunu gösterir vatandaşlık belgesi.

15 dk.

18

Kayıt Düzeltme

Yetkili mahkemece verilmiş ve kesinleşmiş 2 örnek karar

15 dk.

19

Kayıt Silme

Yetkili mahkemece verilmiş ve kesinleşmiş 2 örnek karar veya idarenin verdiği karar.

15 dk.

20

Kayıt Taşıma

Dayanak belgesi.

15 dk.

21

Mükerrer Kayıt Silme

Yetkili mahkemece verilmiş ve kesinleşmiş 2 örnek karar veya idarenin verdiği karar.

15 dk.

22

Nesep Düzeltme

Yetkili mahkemece verilmiş ve kesinleşmiş 2 örnek karar veya idarece düzenlenen nesep düzeltme formu.

15 dk.

23

Adres Değiştirme

Kişinin sözlü beyanı. Ancak beyan edilen adreste halen bir başkasının oturduğunun tespiti halinde, ilgiliden adres beyan formu ile birlikte beyanını teyit edici elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi, tapu kaydı, gibi belgeler istenecektir.

10 dk.

24

Yerleşim Yeri Belgesi

Almaya yetkili kişinin beyanı ile beyan sahibine ait nüfus cüzdanı.

5 dk.

25

Gaiplik

Yetkili mahkemece verilmiş ve kesinleşmiş 2 örnek karar

15 dk.

26

Vasiyet

Noterlerce düzenlenmiş vasiyet bildirim formu veya vasiyet bildirim yazısı.

10 dk.

27

Nüfus Kayıt Örneği

Almaya yetkili kişinin beyanı ile beyan sahibine ait nüfus cüzdanı.

3 dk.

28

Veraset Kaydı

Almaya yetkili kişinin beyanı ile beyan sahibine ait nüfus cüzdanı ve varsa veraset ilamı dava dilekçesi.

10 dk.

29

Evrak Kayıt

 

5 dk.

30

Nüfus Cüzdanı Değiştirme

Eski nüfus cüzdanı ve 2 adet fotoğraf. Kayıp ise ilgili muhtarlıktan alınan fotoğraflı nüfus cüzdanı talep belgesi.

5 dk.

31

Uluslararası Aile Cüzdanı

Evli çiftlere ait nüfus cüzdanları ve 2 adet fotoğraf ile eski aile cüzdanı.

15 dk.

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri: İlçe Nüfus Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri:Gülağaç Kaymakamlığı
İsim : Muhlis ADIGÜZEL İsim : Kadir ULUSOY
Unvan : İlçe Nüfus Müdürü Unvan : Kaymakam
Adres : İlçe Nüfus Müdürlüğü Adres : Gülağaç Kaymakamlığı
Tel : 0382 431 24 65 Tel : 0382 431 24 30
Faks : 0382 431 24 65 Faks : 0382 431 24 30
E-Posta : gulagac68@nvi.gov.tr E-Posta :