MENÜ
BAĞLANTILAR
ATATÜRK KÖŞESİ

 

 

 

MAL MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

KURULUŞ TARİHÇESİ :

 Gülağaç İlçe teşkilatının kuruluşuna müteakip Malmüdürlüğü tüm birimleri ile birlikte hizmete başlamıştır.

 TEŞKİLATLANMA :

 Malmüdürlüğümüze bağlı muhasebe ve vezne servisi, gelir servisi, milli emlak servisi, olmak üzere sevk ve idari hizmet yönünden kısımlara ayrılmıştır.

MEVCUT KADRO DURUMU :

Malmüdürü, Muhasebe Servisinde bir muhasebe uzmanı, bir memur ve bir veznedar; Gelir Servisinde bir gelir uzmanı bulunmaktadır. Milli Emlak Servisinde bir memur olmak üzere Malmüdürlüğümüz 6 Personel ile hizmet vermektedir.

 HİZMET DURUMU :

Malmüdürlüğü Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerin verdiği yetkiye dayanarak Gelirlerin toplanması, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, Devlet mallarının korunması ile Hazine davalarının yürütülmesi ve bunlarla ilgili kendisine verilen diğer görevleri yürütmektedir.

HİZMET BİNASI VE LOJMANI :

 Malmüdürlüğü Hükümet Binasının ikinci katındaki 6 odada hizmet vermektedir. Malmüdürlüğüne tahsisli lojman bulunmamaktadır.

YÜRÜTÜLMEKTE OLAN YADA PLANLANAN KURULUŞ VE YATIRIMLARIN DURUMU :

 Malmüdürlüğümüze bağlı muhasebe ve vezne servisinin Muhasebat Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan Say2000iprojesiyle 2000 yılı içinde tam otomasyona geçilmiş olup, KBS sisteminin çalışmasına ilişkin olarak Genel ve Özel Bütçeli idarelere yetkilendirme ve rol atama işlemleri mevzuata uygun şekilde yürütülmektedir. Malmüdürlüğümüze bağlı Milli Emlak servisinin Milli Emlak Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan MEOP projesi kapsamında 2003 yılında tam otomasyona geçilmiştir. Malmüdürlüğümüze bağlı gelir servisinin iş ve işlemleri Gelir İdaresi Başkanlığınca yürütülmekte olan EVDO projesi kapsamında 2007 yılı Ekim ayı içinde tam otomasyona geçilmiştir.