Yılmaz AKTEMİR
                                                                                                                                                                                  Yazı İşleri Müdürü
 


 

 
 
                                                                         
                                       Nafiz ÇOŞKUN                                                                                                            Semaattin KÖKNEL                                                                                           Yıldırım KUZUCU
                                    Bilgisayar İşletmeni                                                                                                                    Memur                                                                                                              Şoför
 
 
 
                                                                                                                             

                                                                                                                                                                       Mehmet KUTLU

                                                                                                                                                                          Hizmetli