7143 Sayılı Kanun Kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu Borçları İle İlgili Yapılandırma Başlamış Olup Başvurular 31.07.2018 Mesai Saati Sonu İtibari İle Sona Erecektir.
Yapılandırma Aşağıda Belirtilen Borç Kalemlerini Kapsamaktadır
2018/ Mart ayı ve öncesi dönemlere ait, 4/a, 4/b ve 4/c sigortalılarına ait;
  • Sigorta primleri,
  • İdari para cezaları,
  • İş kazası, meslek hastalığı veya işveren ya da üçüncü kişilerin sigortalılara yaptıkları haksız fiiller sonucunda doğan rücu alacakları,
  • Yersiz bağlanan gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,
  • BAĞ-KUR sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar.
Pancar üretiminden yapılan tevkifat kesintileri olan vatandaşlarımızın kesinti listeleri ile birlikte başvurmaları gerekmektedir.
Vatandaşlarımızın 31 Temmuz 2018 Salı günü mesai bitimine Müdürlüğümüze müracaatları önemle rica olunur.